Защита-от-подслушване-BG

КРИПТИРАНЕ

Когато използвате за разговори обикновения радиоканал на GSM, то вашите данни се прихващат достатъчно лесно. Единственната защита от подслушване е сериозно криптиране (шифриране) на предавания сигнал. Специалният клетъчен телефон SHP-7 осигурява гарантирана защита от подслушване на вашите телефонни разговори в мрежите за мобилна връзка със стандарт GSM. Апаратното криптиране (шифриране) на сигнала в телефона SHP-7 се осуществява на базата на крипто-алгоритъма TIGER, Швеция.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

 • Собствена оригинална разработка
 • Уникално криптографско програмно осигуряване
 • Оригиналната схема не позволява да се направи от телефона «радио-бръмбар»
 • Пълна защита от вируси
 • 256 bit сеансов ключ за свързване гарантирано защитава от подслушване
 • Заедно с телефона се доставя и «център за генериране на ключове»
 • Само вие притежавате ключовете за криптиране.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

За управлението на криптирания телефон SHP-7 не се използват популярните операционни системи ios, android, windows, symbian, за които има разработени голямо количество вирусни програми.

 • Симетричен алгоритъм на криптиране
 • Дължина на ключа 256 bit
 • Публиченият ключ за свързване се формира за всеки сеанс чрез изчисляване на параметрите на елиптична крива по схемата Public key Diffie-Hellman
 • Сеансовият ключ за връзка се получава чрез събирането на публичния ключ и секретния ключ, създаден от самият ползовател с помощта на «център за генериране на ключове», включен в комплекта
 • Алгоритъм за компресиране на речта 4800 bit/s ACELP
 • GSM диапазон 850, 900, 1800, 1900 MHz
 • Тегло на телефона 140 гр
 • Размери на телефона 110 х 40 х 20

СХЕМА НА КРИПТИРАНЕ НА SHP-7

logical-network